Bilder fra et foto-album til mine besteforeldre


(varierende kvalitet)

Min farmor het Astrid Hausken, født Skoge (Sund, Hordaland) og min farfar het Bjarne K Hausken, sønn av banksjef Knut Wegner Hausken fra Haugesund. Jeg etterlyser navn på personer og vil gjerne ha tilbakemelding dersom noen har noen opplysninger (alt er av interesse).

[Side 1] [Side 2] [Side 3] [Side 4] [Side 5]